Klank, kleur, ritme, vorm. Alles is God. God is energie verborgen in een trillingsgetal. Energie is trilling.

In harmonie valt alles samen. Alsof je verliefd bent. Klank, kleur,ritme, vorm. Alles komt uit het ene. Alles is GOD God in de mens en in de universele wet.

God is liefde en samenvoegen verbinden en scheiden ... om los te mogen laten. Hoog en laag horen bij elkaar. Aarde en hemel horen bij elkaar. Liefde en smart horen bij elkaar.

Om te verbinden om te groeien om ons te verwonderen. Om te leven en in vrede te sterven. Om door te gaan om de Goddelijke verbinding te ervaren en samen te zijn. Om individu te zijn in een groot geheel.

Niet om de vervolmaking van ons kleine besef maar om de vervolmaking van ons grote besef. Ik ben anders dan jij. Daarom horen we bij elkaar. Om onze kwaliteiten te ontdekken en om te leren verbinden.

Daar ga ik voor God. Op dit moment In alle eenvoud en vertrouwen die ik op dit moment heb. In het kleine besef dat ik heb van de echte grootheid van ons bestaan in dit enorme universum. Voor de verbinding en de kwaliteit van ons bestaan.

Theo Briggeman juli 1995